diymartvn@gmail.com.

                                           :-P Hotline :-P :    0906 873 677 – (028) 6258 4767

Máy hàn Mig

MÁY HÀN MIG HỒNG KÝ HK MIG-350I
-4%

MÁY HÀN MIG HỒNG KÝ HK MIG-350I

Máy Hàn MIG Hồng Ký: Nhằm tối ưu hóa những hạn chế của các dòng máy hàn cắt điện tử đang có trên thị trường. Hồng Ký đã nghiên cứu, phá ...
25,100,000 VNĐ 24,000,000 VNĐ
MÁY HÀN MIG HỒNG KÝ HK MIG-250
-8%

MÁY HÀN MIG HỒNG KÝ HK MIG-250

Máy Hàn MIG Hồng Ký: Nhằm tối ưu hóa những hạn chế của các dòng máy hàn cắt điện tử đang có trên thị trường. Hồng Ký đã nghiên cứu, phá ...
13,200,000 VNĐ 12,100,000 VNĐ
MÁY HÀN MIG HỒNG KÝ HK MIG-200Y
-7%

MÁY HÀN MIG HỒNG KÝ HK MIG-200Y

Máy Hàn MIG Hồng Ký: Nhằm tối ưu hóa những hạn chế của các dòng máy hàn cắt điện tử đang có trên thị trường. Hồng Ký đã nghiên cứu, phá ...
12,400,000 VNĐ 11,500,000 VNĐ
Hotline:
           (028) 6258 4767          0906 873 677
Kinh doanh 1
Kinh doanh  2