diymartvn@gmail.com.

                                           :-P Hotline :-P :    0906 873 677 – (028) 6258 4767

Quạt

Quạt thông gió Mitsubishi V-15SL3T (6-inch)

Quạt thông gió Mitsubishi V-15SL3T (6-inch)

Quạt thông gió Mitsubishi V-15SL3T (6-inch)  của Mitsubishi Electric thích hợp sử dụng cho nhà ở, văn phòng, cửa hiệu, phòng khách & ...
800,000 VNĐ
Quạt thông gió ốp tường Mitsubishi EX-25SKC5T (10 inch)

Quạt thông gió ốp tường Mitsubishi EX-25SKC5T (10 inch)

Quạt thông gió ốp tường Mitsubishi EX-25SKC5T (10 inch) của Mitsubishi Electric thích hợp sử dụng cho nhà ở, văn phòng, cửa hiệu, phòng ...
950,000 VNĐ
Quạt thông gió ốp tường Mitsubishi EX-20SKC5T   (8 inch)

Quạt thông gió ốp tường Mitsubishi EX-20SKC5T (8 inch)

Quạt thông gió ốp tường Mitsubishi EX-20SKC5T   của Mitsubishi Electric thích hợp sử dụng cho nhà ở, văn phòng, cửa hiệu, phòng khách & ...
830,000 VNĐ
Quạt thông gió ốp tường Mitsubishi EX-15SK5-E

Quạt thông gió ốp tường Mitsubishi EX-15SK5-E

Quạt thông gió ốp tường Mitsubishi EX-15SK5-E    của Mitsubishi Electric thích hợp sử dụng cho nhà ở, văn phòng, cửa hiệu, phòng khách ...
870,000 VNĐ
Quạt thông gió ốp tường Mitsubishi EX-20SH5T

Quạt thông gió ốp tường Mitsubishi EX-20SH5T

Quạt thông gió ốp tường Mitsubishi EX-20SH5T    của Mitsubishi Electric thích hợp sử dụng cho nhà ở, văn phòng, cửa hiệu, phòng khách & ...
675,000 VNĐ
Quạt thông gió ốp tường hai chiều Mitsubishi EX-25RH5T

Quạt thông gió ốp tường hai chiều Mitsubishi EX-25RH5T

Quạt thông gió ốp tường hai chiều Mitsubishi EX-25RH5T   của Mitsubishi Electric thích hợp sử dụng cho nhà ở, văn phòng, cửa hiệu, phòn ...
1,399,000 VNĐ
Quạt thông gió ốp tường hai chiều Mitsubishi EX-30RH5T

Quạt thông gió ốp tường hai chiều Mitsubishi EX-30RH5T

Quạt thông gió ốp tường hai chiều Mitsubishi EX-30RH5T   của Mitsubishi Electric thích hợp sử dụng cho nhà ở, văn phòng, cửa hiệu, phòn ...
1,699,000 VNĐ
Quạt thông gió ốp tường Mitsubishi EX-30SH5T

Quạt thông gió ốp tường Mitsubishi EX-30SH5T

Quạt thông gió ốp tường Mitsubishi EX-30SH5T   của Mitsubishi Electric thích hợp sử dụng cho nhà ở, văn phòng, cửa hiệu, phòng khách &a ...
1,250,000 VNĐ
Quạt thông gió ốp tường Mitsubishi EX-25SH5T

Quạt thông gió ốp tường Mitsubishi EX-25SH5T

Quạt thông gió ốp tường Mitsubishi EX-25SH5T  của Mitsubishi Electric thích hợp sử dụng cho nhà ở, văn phòng, cửa hiệu, phòng khách &am ...
780,000 VNĐ
Quạt thông gió ốp tường hai chiều Mitsubishi EX-20RH5T

Quạt thông gió ốp tường hai chiều Mitsubishi EX-20RH5T

- Không chỉ có khả năng hút và thổi gió hai chiều mà quạt thông gió hai chiều EX-20RH5T  còn khử được mùi hôi, cung cấp khí tươi mới tớ ...
1,199,000 VNĐ
Quạt âm trần không nối ống gió Mitsubishi EX-15SCT (6 inch)

Quạt âm trần không nối ống gió Mitsubishi EX-15SCT (6 inch)

Quạt hút ầm trần thông dụng và cần thiết: dù môi trường sinh hoạt hay làm việc đều cần một nguồn không khí sạch ổn định để đảm bảo cho ...
650,000 VNĐ
Quạt thông gió âm trần Mitsubishi EX-25SC5T (10-inch)

Quạt thông gió âm trần Mitsubishi EX-25SC5T (10-inch)

Quạt hút ầm trần thông dụng và cần thiết: dù môi trường sinh hoạt hay làm việc đều cần một nguồn không khí sạch ổn định để đảm bảo cho ...
850,000 VNĐ
Trang 1 / 3123
Hotline:
           (028) 6258 4767          0906 873 677
Kinh doanh 1
Kinh doanh  2