diymartvn@gmail.com.

                                           :-P Hotline :-P :    0906 873 677 – (028) 6258 4767

Máy hàn que

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK-250T
-3%

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK-250T

Máy hàn que điện tử Hồng Ký: tối ưu hóa những hạn chế của các dòng máy hàn điện tử đang có trên thị trường. Hồng Ký đã nghiên cứu, phát ...
6,230,000 VNĐ 6,035,000 VNĐ
Máy hàn que điện tử Hồng ký HK 250E
-5%

Máy hàn que điện tử Hồng ký HK 250E

Máy hàn que điện tử Hồng Ký: tối ưu hóa những hạn chế của các dòng máy hàn điện tử đang có trên thị trường. Hồng Ký đã nghiên cứu, phát ...
5,200,000 VNĐ 4,950,000 VNĐ
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200A
-5%

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200A

Máy hàn que điện tử Hồng Ký: tối ưu hóa những hạn chế của các dòng máy hàn điện tử đang có trên thị trường. Hồng Ký đã nghiên cứu, phát ...
3,875,000 VNĐ 3,685,000 VNĐHot
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200E
-6%

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200E

Máy hàn que điện tử Hồng Ký: tối ưu hóa những hạn chế của các dòng máy hàn điện tử đang có trên thị trường. Hồng Ký đã nghiên cứu, phát ...
3,350,000 VNĐ 3,135,000 VNĐ
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200Z
-8%

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200Z

Máy hàn que điện tử Hồng Ký: tối ưu hóa những hạn chế của các dòng máy hàn điện tử đang có trên thị trường. Hồng Ký đã nghiên cứu, phát ...
2,740,000 VNĐ 2,530,000 VNĐ
Hotline:
           (028) 6258 4767          0906 873 677
Kinh doanh 1
Kinh doanh  2