diymartvn@gmail.com.

                                           :-P Hotline :-P :    0906 873 677 – (028) 6258 4767

Máy phun xịt rửa

Máy phun xịt rửa Bosch AQUATAK 45-14 X
-5%

Máy phun xịt rửa Bosch AQUATAK 45-14 X

  Máy phun xịt rửa nhỏ gọn, sẵn sàng làm việc tại công trường. Chức năng chính: vệ sinh sân vườn hay để trên xe hơi và có thể tự làm ...
7,390,000 VNĐ 6,999,000 VNĐ
Máy phun xịt rửa Bosch AQUATAK 42-13
-6%

Máy phun xịt rửa Bosch AQUATAK 42-13

  Máy phun xịt rửa nhỏ gọn, sẵn sàng làm việc tại công trường. Chức năng chính: vệ sinh sân vườn hay để trên xe hơi và có thể tự làm ...
5,870,000 VNĐ 5,500,000 VNĐ
Máy phun xịt rửa Bosch AQUATAK 40-13
-6%

Máy phun xịt rửa Bosch AQUATAK 40-13

  Máy phun xịt rửa nhỏ gọn, sẵn sàng làm việc tại công trường. Chức năng chính: vệ sinh sân vườn hay để trên xe hơi và có thể tự làm ...
4,840,000 VNĐ 4,550,000 VNĐ
Máy phun xịt rửa Bosch AQUATAK 37-13
-6%

Máy phun xịt rửa Bosch AQUATAK 37-13

  Máy phun xịt rửa nhỏ gọn, sẵn sàng làm việc tại công trường. Chức năng chính: vệ sinh sân vườn hay để trên xe hơi và có thể tự làm ...
3,860,000 VNĐ 3,628,000 VNĐ
Máy phun xịt rửa Bosch AQUATAK 35-12
-9%

Máy phun xịt rửa Bosch AQUATAK 35-12

  Máy phun xịt rửa nhỏ gọn, sẵn sàng làm việc tại công trường. Chức năng chính: vệ sinh sân vườn hay để trên xe hơi và có thể tự làm ...
2,960,000 VNĐ 2,682,000 VNĐ
Máy phun xịt rửa Bosch Aquatak 33-11
-15%

Máy phun xịt rửa Bosch Aquatak 33-11

  Máy phun xịt rửa nhỏ gọn, sẵn sàng làm việc tại công trường. Chức năng chính: vệ sinh sân vườn hay để trên xe hơi và có thể tự làm ...
2,675,000 VNĐ 2,285,000 VNĐ
Máy phun xịt rửa Bosch Aquatak 33-10
-13%

Máy phun xịt rửa Bosch Aquatak 33-10

  Máy phun xịt rửa nhỏ gọn, sẵn sàng làm việc tại công trường. Chức năng chính: vệ sinh sân vườn hay để trên xe hơi và có thể tự làm ...
1,950,000 VNĐ 1,699,000 VNĐ
Hotline:
           (028) 6258 4767          0906 873 677
Kinh doanh 1
Kinh doanh  2